Hedersmedlemmar

Hedersmedlemmar

 

Åke Nyström

 

 

 

 

 

 

 

 

Utan Åke Nyström hade varken den här sidan eller föreningen Trigger-Punkt funnits, han har med sin s.k. triggerkirurgi hjälpt många av oss medlemmar så att vi åter har fått en mening med livet efter i många fall åratal av värk och smärtor efter whiplashrelaterat våld mot huvud och nacke. Där svensk sjukvård i dom flesta fall enbart har erbjudit oss sjukgymnastik, värkmedicin och det trevliga rådet att man ska " lära sig att leva med det" så har Åke Nyström och hans team genom sin operationsmetod hjälpt det stora flertalet av nu (augusti -12) drygt 400 st opererade svenskar, där många har återgått till arbete, ännu fler är på väg, dom allra flesta har drastiskt minskat sin medicinkonsumtion och nästan alla upplever förbättringar mot hur dom var före operationerna.

 

Åke Nyström har opererat patienter med whiplashrelaterade problem sedan mitten av 1980-talet. Den princip som vi nu är bekant med, dvs ett fokus på triggerpunkter i nackens mjukdelar, med vaken och obedövad patient på operationsbordet tillämpade han för första gången 1989 och därefter sporadiskt under några år. Allt detta skedde då han var verksam i Umeå. Verksamheten breddades påtagligt i och med att Åke värvades till University of Pittsburgh som chef för en utbildningssektion i handkirurgi.

 

2001 fick Åke Nyström ett erbjudande från University of Nebraska som innebar att han kunde bygga en mycket mer solid plattform för smärtkirurgi, vilket var avgörande för hans beslut att flytta dit. I Pittsburgh genomförde han omkring 600 ingrepp mellan 1994 och 2001. Därefter har han under åren i Omaha opererat mer än 400 svenskar. Därutöver har han opererat omkring 1200 – 1300 patienter, främst amerikanare. Åke är idag verksam i Sverige.

 

 

 

Gunilla Bring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Bring är specialistläkare i rättsmedicin och en av initiativtagarna till Försäkringsmedicinska Kollegiet.

 

Gunilla har länge engagerat sig i försäkringsmedicinska ärenden. Hon är idag pensionär, men har en bakgrund som forskare vid det som förut benämndes Arbetslivsinstitutet. 1996 disputerade hon på en avhandling om whiplashrelaterade skador vid Institutionen för allmänmedicin vid Umeå universitet.

 

Idag arbetar Gunilla med försäkringsmedicinska uppdrag som sakkunnig åt juridiska ombud som företräder skadade, och hon ser ständigt den slagsida som råder när det gäller den enskildes möjligheter att få rätt mot försäkringskassan och försäkringsbolagen.

 

Sommaren 2010 utnämnde Svea Hovrätt henne till landets ledande whiplashexpert. Domstolen skrev bland annat att Gunilla Bring framstår som den främsta experten på whiplashskador i stort eftersom hon har disputerat på och därefter arbetat inom det området.