Tanken bakom Trigger

Tanken bakom Trigger

Varför finns vi - syftet med föreningen Trigger-Punkt

 

 

* Förening och nätverk för nack- och ryggskadade till följd av whiplashrelaterat våld, våra anhöriga, samt alla övriga

intresserade som kan bli stödmedlemmar och som vill verka på en demokratisk grund för ovanstående, grundat på

principen om allas lika människovärde och lika rätt till vård.

 

* Föreningen Trigger Punkt har som ändamål att bedriva en aktiv verksamhet och verka för en rättvis sjukvård av hög

kvalitet, med särskild målsättning:

 

* Att syftet med föreningen är att samla och sprida kunskaper och erfarenheter om den sjukvård som finns att tillgå för

vår patientgrupp.

 

* Att vi tar upp flera aspekter och frågor som berör en patientförening.

 

* Att verka för en vård på lika villkor, och sträva för rätten att söka vård där hjälpen finns att tillgå.

 

* Att vi gemensamt påverkar så att s.k. triggerpunktskirurgi blir en accepterad vårdform inom vårt land.

 

* Att vi kan hålla kontakten och därigenom ge varandra tips, råd och stöd.

 

* Att hjälpa de som funderar på att genomgå s.k. triggerpunktskirurgi eller alternativa behandlingsmetoder med info,

råd och tips i förberedelserna innan beslut ska tas.