Triggerpunkt

Triggerpunkter och muskelknutor brukar nämnas när man pratar om självmassage. Då talar man så att säga om en knut i muskeln och det är så som en triggerpunkt känns, dock är det bra mer komplicerat än så. Många har inte koll på vad en triggerpunkt är för något. Samma sak gäller själva begreppet triggerpunkt att det inte är helt tydligt och det finns en del som är relaterat till det, som ännu idag är oklart.

Vad är triggerpunkter?

Om man ska förklara kort vad det är så är det när en muskel är spänd och sammandragen och det över en längre period, så blir det som små förändringar i själva muskelvävnaden. Det gör att muskeln får det svårt med att slappna av och det bli en ökad spänning. Detta innebär att muskeln tappar förmågan att göra vad den är skapad för, den tappar sina funktioner. Det uppstår något som kallas för taut bands, som är spända muskelsträngar i själva muskeln. Man kan känna dessa strängar och i dem, så uppstår det ibland ömma punkter, eller noder. Om det är flera noder jämte varandra, så bildas det som kallas en triggerpunkt.  Dessa kan orsaka smärta.

Hur är muskeln uppbyggd?

Om man verkligen ska kunna förstå bakgrunden till triggerpunkter, så är det bra att känna till anatomin så väl som fysiologin bakom hur en normal muskel ser ut, fungerar och vad den har för egenskaper.

En skelettmuskel består av en anhopning muskelbuntar. Sedan så har varje muskelbunt i sin tur en massa muskelfibrer, eller muskelceller som de även kallas. En muskelfiber har då flera tusen av vad som kallas för muskelfibriller. En muskelfibrill i sin tur, består av sarkomer i en kedja. Det är denna beståndsdel som orsakar muskelsammandragningar. I alla dessa sarkomer så finns det filament, och dessa består av aktin och myosin, som är på molekylnivå. Dessa interagerar med varandra för att kunna utveckla kraft. När det är normalt tillstånd, så ska avståndet mellan aktin och myosin minska, när muskeln drar ihop sig. Samt att när muskeln slappnar av, så ska den hamna i vila igen tack vare dessa två molekyler.

Muskelvävnad som är normal och frisk ska vara elastisk och smidig. Själva muskeln har en ganska så jämn fasthetsgrad och ska inte vara öm vid palpering. Det ska vara på så vid att muskeln drar ihop sig, men återgår till den ursprungliga formen när den slappnar av.

En muskel som inte fungerar fullt ut, skiljer sig en del från hur en normalt fungerande muskel gör. En muskel som inte funkar kan dra ihop sig, men kommer att ha det mycket svårare att slappna av och återgå till den ursprungliga formen. Det blir som en slags obalans och avståndet mellan myosinet och aktinet kommer hela tiden att bli lite för kort och det gör att muskeln stannar i en position som är förkortad. Detta kan till exempel leda till att det blir syrebrist i muskeln.

När detta sker, att det blir syrebrist så kan det komma att bli förändringar i vävnaden som är strukturella och det gör att substanser frisätts. Detta i sin tur aktiverar de nociceptorer i vävnaden. När dessa blir aktiverade så är smärta man känner och det blir även en ökad tonus, ett större motstånd när det är en palpering samt att det blir mindre elasticitet. Det blir hela tiden värre, genom att ökad smärta, leder till ökad spänning, som leder till ännu mer smärta, till ännu mer spänning. Det innebär att muskeln i sig inte kommer att utföra sina normala funktioner. Det kan leda till att man får spända muskelsträngar, det som kallas för taut bands, där sedan triggerpunkter uppstår.

Vill ni veta mer om Triggerpunktsbehandling? Kontakta: Idrottsskadeexperten

Vad är taut bands?

Taut bands skildras som individuella muskelbuntar/strängar/fibrer i själva muskeln och dessa kan kännas extra mycket om muskeln är sammandragen. Det kan kännas lite olika, boende på storleken på muskeln.

I dessa muskelsträngar kan det bli så att det uppstår punkter som är extra tydliga och dessa punkter kan det uppstå smärta. Punkterna kallas för noder, och brukar förklaras att vara en del i en muskelfiber eller muskelfascia. Man säger att det är en triggerpunkt, men det heter egentligen myofasciell triggerpunkt, när noderna ligger jämte varandra.

Triggerpunkter kan vara både aktiva och latenta och dessa skiljer sig åt.

Skador som kan behandlas med triggerpunktbehandling

Aktiva triggerpunkter

En aktiv triggerpunkt är smärtsam på ett spontant sätt och det kan göra ont ytan att det är något tryck. Det kan alltså ske även när muskeln vilar. Smärtan sitter oftast lokalt men kan breda ut sig till ett område som hör till en enskild muskel eller triggerpunkt. Ökas aktiveringen av muskeln så ökar även smärtan och ömheten. Det ökas även av att man stretchar, eller har ett direkt tryck på punkten. Smärtan avtar oftast efter vila och lätt rörelse, samt även om man gör en långsam, jämn och passiv stretching av muskeln.

läs även om. orsaker till Triggerpunkter

Latenta triggerpunkter

Latenta triggerpunkter är vanligare än vad de aktiva är. Dessa är inte spontant smärtsamma, utan det gör bara ont om man får ett tryck på själva punkten. Har man en latent triggerpunkt så kan den dock utvecklas till att bli en aktiv triggerpunkt om det blir en akut belastning eller om man haft en långvarig överansträngning av den.

Muskeln tillstånd påverkar om den går från att ha en latent triggerpunkt till att den blir aktiv. Ju bättre en muskel mår, desto mindre risk att den går triggerpunkter som är aktiva.

läs även om: Hur vanligt är triggerpunkter

Vi rekommenderar: https://sportsrehab.se/