Hur vanligt är det med triggerpunkter?

Det är väldigt vanligt med triggerpunkter och det är många personer som drabbas av dem. Det finns även de som har dem, men inte vet om det, eftersom de inte har några direkta symptom. Är du en person som ofta sitter i en och samma position, under långa arbetspass, eller om du jobbar i felaktiga arbetsställningar så ökar risken för att du ska få triggerpunkter. De som ligger i riskzonen är de som har ett jobb med ensidiga lyft eller arbetsmoment som består av att man belastar sina muskler exakt likadant, år ut och in. Det är de monotona rörelserna som är faran, inte huruvida tungt du lyfter.

Om du idrottar, och utöver hård träning med många, långa pass så är även du i riskzonen. Särskilt om du utövar en idrott som ger en ensidig belastning på kroppens muskler.

Triggerpunkter och symtom

Triggerpunkter kan påverka kroppen på en mängd sätt och det kan kännas olika hos olika personer. En del symptom är dock mer vanligt.

Smärta är ett symptom, som drabbar i stort sett alla, men på olika sätt och inom olika områden. Smärtan mellan aktiva triggerpunkter och latenta triggerpunkter skiljer sig åt. När det är en aktiv triggerpunkt så är den spontant smärtsam, medan en latent triggerpunkt bara gör ont, om den utsätts för ett tryck. Smärtan kan uppstå på punkten, men även stråla ut till andra områden.

En smärta som man känner av på andra ställen än på själva triggerpunkten kallas för en refererande smärta. Denna typ av smärta brukar ofta sträcka sig i en viss riktning från själva triggerpunkten. Ett exempel är om triggerpunkt finns i i piriformis i höften, så kan smärtan upplevas på baksidan av låret. Har du en triggerpunkt i infraspinatus på skulderbladet så kan smärtan upplevas på utsidan av armen.

Den smärta man känner av från aktiva triggerpunkter har en viss typ av karaktär. Många gånger så kan den upplevas vara diffus, molande och djup. Många gånger är det svårt för personen som är drabbat att kunna förklara och återge vart smärtan finns.

Smärta är inte det enda symtomet som kan komma av en triggerpunkt. Det kan även bli en nedsatt muskelfunktion. Både aktiva och latenta triggerpunkter kan påverka muskulaturen. Det kan bland annat vara en ökad spänning i muskeln, eller en svaghet i muskeln. Det kan också vara muskelförkortning, nedsatt koordination eller nedsatt uthållighet.

Påverkan på autonoma funktioner är ett annat symtom som kan drabba den som har fått en triggerpunkt. Då kan man uppleva att man får onormala svettningar, en snuva som håller i sig, en ökad salivutsöndring samt att man även kan uppleva att man får olika störningar. Dessa störningar kan vara bland annat en balans som är nedsatt, tinnitus, yrsel, påverkan på synen eller hörseln.

Det kan även påverka sömnen om man har problem med sina triggerpunkter. Sömnen påverkas av den ökade smärtan och smärtkänsligheten och att man får sova mindre, gör att det blir mer smärta, så går det runt, runt på det viset.