Orsaker till triggerpunkter

Det finns en mängd orsaker till att en triggerpunkt kan uppstå. Många gånger är det ett resultat av överansträngning av muskeln, men det kan även vara en mängd andra faktorer som spelar in. Dessa kan vara både fysiska och psykiska. Hur stor muskeln är, påverkar inte smärtan, men det kan påverka graden av irritation i själva muskeln.  En liten muskel kan vara mer irriterad än en stor muskel och då ge mer smärta. Ju mer irriterad en muskel är brukar innebära mer smärta.

Vad orsaker triggerpunkter?

Stress

Stress är något som kan påverka att triggerpunkter uppstår. När man stressar så frisätts adrenalin och kortisol, vilket är stresshormoner. Dessa hormoner kan i sin tur sänka muskelspolarnas retningströskel. Det gör att muskeln lättare får en irritation och det blir en högre vilospänning som sedan kan leda till ökad risk för triggerpunkter.

Långvarig ansträngning

Om en muskulatur under en längre tid utsätts för monotona rörelser eller om de befinner sig i en statisk position så kan de bli spända mycket lättare och det kan leda till att det blir triggerpunkter.

Dålig hållning

Triggerpunkter kan även uppstå genom att man har en dålig hållning. Om man ofta går med lyfta skuldror, axlarna framåtdragna, en rundad rygg eller ökad svank, så får man spända muskler. Det är bra att försöka bryta detta, och räta på sig, annars ökar risken för triggerpunkter.

Vanliga triggerpunkter

Triggerpunkter och då oftast de triggerpunkter som är aktiva, brukar vara vanligt att man får i posturala muskler. Det betyder de musklerna man använder för att upprätthålla sin hållning. Dessa muskler återfinns bland annat i nacke, skuldror och höft.

De muskler som nämns vara vanligast att få triggerpunkter i är:

  • Övre trapezius
  • Sternocleidomastoideus
  • Levator scapulae
  • Quadratus lumborum

 

De som tränar muskulaturen regelbundet, har en lägre risk att utveckla triggerpunkter som är aktiva.

Hur behandlas triggerpunkter?

Det finns flera olika triggerpunktsbehandlingar och det kan variera vad som kan hjälpa för just dig som är drabbad. Det är viktigt att ta reda på orsaken till varför du har besvären. De metoder vi nämner nu, är något som bör utföras av en professionell fysioterapeut eller liknande. Fysioterapeuter hittar ni här: Ischiasspecialisterna. Dom är inte bara som namnet antyder experter på ischias dom har en gedigen utbildning hur kroppen fungerar. Dom använder sig av behandlingar som Akupunktur, triggerpunktsbehandling och dry needling även när dom behandlar olika sorters ischias

Massage och ischemisk kompression kan man utföra själv med hjälp av massagebollar. Då triggerpunkter kan komma att uppstå vid stress och psykiska besvär kan även kognitivt inriktade behandlingar vara bra. Då är det behandlingar som fokuserar på avslappning, andning och kroppskännedom, som till exempel mindfulness. Andra behandlingar kan vara stretching, styrketräning, TENS eller kylbehandling.

Massage

När man lider av triggerpunkter så är det bra att öka sin blodcirkulation. Det är enkelt gjort genom massage och det är denna behandling som oftast blir rekommenderad. Massage är enkel och effektiv som behandling av triggerpunkter. Massage kan kombineras med ischemisk kompression. Det finns idag många olika sorters massage, men det är bra att välja en djupmassage.

Ischemisk kompression

Ischemisk kompression kallas även för pressur. Detta handlar om att när man väl hittat en triggerpunkt, så stannar man kvar vid den och lägger ett tryck på punkten. Detta tryck håller man kvar tills smärtan och spänningen blir mindre. När man gör detta så är det viktigt att man har ett bra grepp, eller att man använder massagebollar. När man börjar behandlingen är det vanligt att man startar med en vanlig massage, samt att man sedan lokaliserar triggerpunkten så att man kan utsätta den för ett tryck.

Akupunktur och dry needling

Akupunktur och dry needling är även det metoder som kan användas som triggerpunktsbehandling. Man sätter då en nål i triggerpunkten för att framkalla local twitch respons.