Hur hittar man en triggerpunkt?

Om man vill hitta en triggerpunkt så är det bra att ha ett stort fokus samt en bra känsla i sina fingrar. Många gånger är det ett slags samarbete mellan patienten och terapeuten som gör det möjligt att få fram var de sitter. Patienten vet hur smärtan känns och kan på så vis hjälpa till att guida vart det sitter.

Om man utför en palpation, så kan man på så vis få fram om det är en stelhet i muskeln. I dessa områden brukar det finnas triggerpunkter. Hittar man en muskel som är spänd på ett onormalt sätt, så kan det misstänkas att det även finns en triggerpunkt i det området. Den som har aktiva triggerpunkter kan dock tala om vart det gör ont och det gör det lite lättare att hitta vart triggerpunkten sitter.

När man väl hittat den muskel som är påverkad så ska man därefter hitta den muskelsträng som är spänd, det kan även vara flera muskelsträngar. För att hitta dem, så är det viktigt att palpera tvärs emot muskelns fiberriktning. Då är det bra att kunna anatomin över muskeln. När man palperar den spända muskelsträngen så känner man ofta den specifika punkten tydligt. Trycker du på området så kan det orsaka smärta.

Local Twitch Response (LTR)

När man hittat triggerpunkten så kan man även hitta det som kallas för ”Local Twitch Response” (LTR) som uppstår när man trycker på punkten. LTR innebär att man känner och ibland att man även ser att det blir som ett ryckande i själva muskeln. Många gånger är detta ryck, mycket tydligt för den person som har triggerpunkten. Det händer ibland att personen rycker till med hela kroppen på grund av smärtan.

När man sedan trycker på triggerpunkten så kommer de spända muskelsträngarna bli mindre tydliga samt att de ibland försvinner helt.

Nedsatt rörlighet är ett symtom på aktiva triggerpunkter och för att hitta en triggerpunkt kan man därför i vissa fall testa rörligheten. Då en muskel som har triggerpunkter oftast redan är förkortad så kan det uppstå en ökad smärta om man gör rörelser som är större än vanligt.  Genom att behandla triggerpunkten så återgår ofta rörligheten till vad som var normalt innan.

Tips för att hitta en triggerpunkt

  • Muskeln som palperas måste vara avslappnad och även lätt utsträckt.
  • Använd dina fingertoppar och ha en liten kontaktyta.
  • Palpera tvärs emot muskelns fiberriktning.
  • Triggerpunkten brukar kännas som en liten punkt med en ökad spänning eller ett ökat motstånd i muskeln.
  • Var inte för hårdhänt i början eftersom det kan leda till att muskeln spänner sig, och det gör det svårare att känna punkten.
  • För att hitta själva muskeln kan man be personen att spänna muskeln lätt, för att sedan slappna av.